Nieuwsarchief

Klijnsma in gesprek met pensioensector over zzp'ers

19-0-2014 Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) gaat in gesprek met de pensioensector over de mogelijkheden om zzp'ers na dienstverband bij een werkgever meer ruimte te bieden om pensioen op te bouwen.

Het gaat er dan vooral om dat ze zelf moeten kunnen kiezen welk bedrag ze willen blijven opbouwen. Dit heeft Klijnsma toegezegd in de Tweede Kamer. "Ik dring bij de pensioenfondsen aan op een betere benutting van bestaande pensioenregelingen", aldus Klijnsma op navraag van de PvdA en D66.

Mensen die na een dienstverband als zzp'er aan de slag gaan, kunnen met het pensioenfonds van hun voormalige werkgever de afspraak maken hun pensioen vrijwillig te blijven opbouwen. Dit wordt 'vrijwillige voortzetting' genoemd. Zzp’ers kunnen dan op hetzelfde niveau pensioen opbouwen als bij hun voormalige werkgever voor een periode van maximaal tien jaar. Niet alle pensioenfondsen bieden deze mogelijkheid nog aan.

Te hoog

De PvdA en D66 maken zich er bovendien zorgen over dat de pensioenpremie die de zzp’ers in deze regeling moeten afdragen, veelal gebaseerd is op hun laatstverdiende loon. Dit terwijl zzp’ers in het begin vaak juist minder gaan verdienen dan bij hun vorige werk. De partijen vinden dat de pensioenfondsen de mogelijkheid moeten bieden om in deze gevallen voor een lagere premie pensioen op te blijven bouwen. Volgens Klijnsma is hier binnen de wetgeving ook de mogelijkheid voor en zal ze hier bij de pensioenfondsen op aandringen. "Maar het is uiteindelijk aan de pensioenfondsen zelf."

Indexeren

Klijnsma liet daarnaast weten dat een uitspraak van Henk Brouwer van het ambtenarenpensioenfonds ABP over de nieuwe pensioenregels te voorbarig is. In de nieuwe regels, die binnenkort naar de Tweede Kamer worden gestuurd, moeten pensioenfondsen hogere buffers aanhouden. Hierdoor zal het ABP de pensioenen minder snel kunnen verhogen (indexeren), zo liet Brouwer dinsdag weten bij een pensioenbijeenkomst in Den Haag. "De ambitie van een waardevast pensioen is moeilijker waar te maken", zo stelde Brouwer. Maar volgens Klijnsma heeft Brouwer de nieuwe wetgeving nog niet in kunnen zien en zijn deze nieuwe regels voor indexatie juist minder streng dan die het ABP nu hanteert.

PZO

Het platform voor zelfstandige ondernemers PZO vindt dat bij het opbouwen van pensioen de keuzevrijheid voor zzp’ers voorop moet staan. "Als de zzp’er gebruik wil maken van vrijwillige voortzetting dan moet deze mogelijkheid ook daadwerkelijk geboden worden en daarbij moet er aansluiting gevonden worden bij het verdienmodel van de zzp’er", aldus de organisatie.

Bron: www.Nuzakelijk.nl


Naar het nieuwsoverzicht


Nieuwsarchief

In het nieuwsarchief kunt u de minder actuele nieuwsberichten inzien.

Terug naar actuele nieuwsberichten